Místní knihovna Bukovany
Naposledy aktualizováno: 11.01.2019 16:17:50

 

 

 

 

 

 

Vítejte  

 

na  webových stránkach knihovny v Bukovanech u Kyjova.

Knihovna se nachází v přízemí obecního úřadu.

 

Otevřeno: čtvrtek 13:00 hod. - 17:00 hod.

 

 

Knihovna

Její začátky nebyly jednoduché. Knihovnu v obci založil spolek Orel. Knihy umístil do skříní v místní hospodě u Hýblů v Dědině.

Šlo hlavně o díla Javořické, Pitnerové, Jiráska. Moc lidí půjčovat nechodilo, četlo se málo.
Na venkově měli lidé spoustu práce. V zimě přicházelo více čtenářů. Ti, kdo měli svoje knihy, nosili je do knihovny a půjčovali si je mezi sebou. V roce 1945 byla ustavena knihovní rada, knihovníkem byl zvolen řídící učitel Jaroslav Brychta. Knihovna našla místo v budově školy. Další kapitola knihovny pokračovala v bukovanské sokolovně.
Funkci knihovníků zastávali nejvíce místní učitelé, později zájemci
z řad obyvatel, kteří měli ke knihám blízko.

V roce 1963 byla dokončena stavba OÚ, tady se našla i stabilní místnost pro knihovnu. Vystřídala se tu řada knihovníků, zvýšil se zájem o četbu. Knižní fond se postupně rozšiřoval a zkvalitňoval. Dnešní době však knihovna již nevyhovovala. Proto došlo k její rekonstrukci, knihovna získala novou tvář. I když je naše knihovna malá, odpovídá potřebám 21. století a je zaměřena na širokou veřejnost. Plní kulturně vzdělávací funkci pro všechny věkové kategorie. Úzce spolupracuje s místní školou za účelem zlepšení vztahu dětí ke knihám, podporuje čtenářství.
Knihovna má zaregistrováno 60 čtenářů, z toho 21 dětí do patnácti let. Knižní fond tvoří 2581 knih krásné literatury, 646 knih literatury naučné a tři druhy periodik.

 

 

 

 

 

 

Výpůjční řád

 

http://mistniknihovnabukovany.files.webk.cz/files/vypujcni_rad1.pdf

http://mistniknihovnabukovany.files.webk.cz/files/vypujcni_rad2.pdf

http://mistniknihovnabukovany.files.webk.cz/files/vypujcni_rad3.pdf

http://mistniknihovnabukovany.files.webk.cz/files/vypujcni_rad4.pdf

http://mistniknihovnabukovany.files.webk.cz/files/vypujcni_rad5.pdf

http://mistniknihovnabukovany.files.webk.cz/files/vypujcni_rad6.pdf

 

 

 

 
Proces zabral 0.0047 sekund času a 0.7MB paměti.